Ionisert kolloidalt sink

Mattilsynet vedtok 30.mai 2018 at iCoZinc (ionisert kolloidalt sink) ikke kan markedsføres til innvortes bruk. Vi kan produsere og selge ionisert kolloidalt sink, og du kan både kjøpe og bruke ionisert kolloidalt sink slik du selv måtte ønske, men vi kan altså ikke markedsføre eller anbefale produktet som næringstilskudd, kosttilskudd, mineraltilskudd etc. Informasjonen på denne websiden skal derfor ikke på noen måte tolkes i retning av medisinsk rådgivning knyttet til bruk av ionisert kolloidalt sink, men er utelukkende ment som et bidrag for å hjelpe myndighetene med å overholde sin grunnlovsbestemte forpliktelse, jfr tillegg til Gr.lovens §100 om Ytringsfrihet av 30.sept. 2004 som sier:

Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.