Informasjon du finner vedr mineraler på denne websiden skal ikke tolkes i retning av medisinsk rådgivning, men som bidrag til myndighetenes grunnlovsbestemte forpliktelse, jfr tillegg til Gr.lovens §100 om Ytringsfrihet av 30.sept. 2004: ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Produksjonen av ioniserte kolloidale mineraler foregår via elektrolyse, vhj.a. ørsmå alternerende likestrøms-spenninger som kopierer vannets og plantenes ioniseringsprosess. I vann opptrer mineraler i sin naturlige form som ioner og i kroppen er den ioniserte formen til mineraler den bioaktive formen. Ioniserte mineraler er følgelig meget biotilgjengelige – suverene, overlegne og usammenlignbare med all andre former for ikke-ioniserte mineraler. Produktene er fri for sukker, gluten og laktose, og inneholder ingen tilsetningsstoffer, fortykningsmidler,  konserveringsmidler, salter el.l. Produktene er også selvsagt frie for animalske stoffer.

Etter et besøk fra Mattilsynet i februar 2018 ble det 30. mai ble det imidlertid fattet et vedtak om at ingen av våre ioniserte kolloidale mineraler kan markedsføres til innvortes bruk grunnet brudd på EØS/EU/EFSA regler. Mattilsynet hadde ingen innvendinger mot produksjonslokaler eller produksjonsprosess.

Mineraler, trenger vi dem? 

…og hvorfor må vi ha dem i en ionisert form?

Informasjonen her skal ikke tolkes i retning av medisinsk rådgivning, men som bidrag til myndighetenes grunnlovsbestemte forpliktelse, jfr tillegg til Gr.lovens §100 om Ytringsfrihet av 30.sept. 2004: ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.

Mineraler er naturlig forekommende, faste, uorganiske stoffer som dannes når magma størkner på eller under jordoverflaten. Menneskekroppen kan altså ikke selv produsere mineraler, og vi må derfor daglig få tilført disse via kost eller tilskudd for at vi skal holde oss friske og oppleve god helse og livskvalitet. Forskning viser at minst 90% av befolkningen i vår moderne vestlige verden lider av mineralmangel og således er både feilernært og underernært.

To ganger Nobelprisvinner, Linus Pauling, hevder et all sykdom kan spores til mineralmangel. Selv om mineralene ikke direkte i seg selv gir kroppen energi, så er mineralene essensielle i forbindelse med en lang rekke prosesser i kroppen. Bl.a. kan man her nevne regulering av stoffskifte,  omdanning av proteiner, fett og karbohydrater til energi, oppbygning og vedlikehold av muskler, skjelett, hud og slimhinner, søvnfunksjon, nervesystemets funksjonalitet, blodsirkulasjon etc.

Plantene produserer heller ikke selv mineraler, slik de produserer vitaminer, og må derfor, via sine røtter, hente mineraler ut av jordsmonnet de vokser i. Et industrialisert landbruk har utarmet jordsmonnet, og vår naturlige tilgang på mineraler via kosten er derfor nå i ferd med å bli helt borte. Moderne behandlings- og konserveringsmetoder, mat av ”halvfabrikat”, kunstige tilsetningsstoffer, moderne kosthold fattig på mineralholdig mat og uheldige tilberedningsmetoder forverrer ytterligere situasjonen. For noen tiår tilbake fikk man kanskje tilstrekkelig med mineraler i seg gjennom kosten, men dette tilhører nå en svunnen tid .

Som om ikke det er ille nok at vår tilgang på livsviktige mineraler er svært dårlig, legger dagens moderne og stressende livsstil, med stort forbruk av medikamenter, sukker, alkohol, kaffe, trening, elektromagnestisk stråling, og annet som hører tiden til, en ekstra stein til denne byrden ved å bidra til at kroppen kvitter seg med livsviktige mineraler i høyt tempo. Konsekvensen av et lavt mineralinntak, kombinert med et stort mineraluttak, er en stadig mer skrantende folkehelse. Ordtaket ”La din mat være din medisin og din medisin være din mat” betinger at maten man får i seg faktisk inneholder næringsstoffer, spesielt mineraler.

Dette betyr at selv om du er flink til å spise frukt og grønnsaker, muligens med mindre de er økologisk dyrkede, har du sannsynligvis allerede mineralmangel. Du er kanskje klar over dette og forsøker å kompensere ved daglig inntak av ulike mineraltilskudd. Mange føler imidlertid at en ”magisk” og ønsket effekt av tilskuddene uteblir. Dette skyldes i såfall at mineraltilskuddene (piller, pulver, kapsler, kolloioder etc.) stort sett består av ulike krystalliserte kjemiske forbindelser som er vanskelig for kroppen både å spalte og å ta opp.

I 1991 fikk to tyske forskere Nobellprisen for sin forskning på cellenes ionekanaler. Næringsstoffer må være i en ionisert form for å entre cellen via cellemembranens ionekanaler. Ioniserte mineraltilskudd er tilnærmelsesvis 100% biotilgjengelige og verken avhengig av magesyrenivå eller tarmopptak for å bli tatt opp av kroppens milliarder av celler. Allerede i munnhulen plukkes ionene opp av metalloproteiner i spyttet, som frakter mineralionene videre til cellene, og deretter via ionekanalene, inn i selve cellekjernene.

I boken Chemistry and Biochemistry of Calcium, understreker W.G.Robertson den helsemessige betydningen av forskjellen mellom ioniske og ikke-ioniske former for mineraler. Kroppen kan, via cellenes ionekanaler, bare utnytte, gjenkjenne og forbrenne ioniserte mineraler. “Most trace elements need to be in ionic form to be well absorbed in the intestine.” — Alexander G. Schauss, Ph.D.

Den naturlige formen til mineraler i vann er som ioner. Drikkevannet, vårt viktigste næringsmiddel, består desverre stort sett av mineralfattig overflatevann og svært sjeldent av mineralrikt grunnvann. Ioniserte mineraler er også den bioaktive formen til mineraler hos alle levende organismer. Plantene henter via sine røtter opp mineraler fra jordsmonnet, såfremt jordsmonnet inneholder mineraler, og ioniserer disse. Ideelt sett skal vi gjennom mineralrikt grunnvann og økologisk dyrkede planter dyrket i næringsrik jord få i oss mineraler i en ionisert og biotigjengelig form. Virkeligheten er desverre fjernt fra dette i en verden hvor alle ulike ”plager” diagnostiseres og medisiners uten at noen i særlig grad ser på mulig feil- og underernæring. ”Fremtidens lege vil behandle med næring, ikke med medisiner”.

Produksjonen av ioniserte kolloidale mineraler via elektrolyse, vhj.a. ørsmå alternerende likestrøms-spenninger som kopierer vannets og plantenes ioniseringsprosess. Produktene er svært biotilgjengelige – suverene, overlegne og fullstendig usammenlignbare med all andre former for ikke-ioniserte mineraler. Produktene er fri for sukker, gluten og laktose, og inneholder ingen tilsetningsstoffer, fortykningsmidler,  konserveringsmidler,eller salter. Produktene er selvsagt frie for animalske stoffer. Vi har ikke, grunnet EØS regler, lenger lov til å markedsføre ioniserte kolloidale mineraler til innvortes bruk.