Ioniserte kolloidale mineraler/grunnstoffer

All materie er bygget opp av grunnstoff, også selve mennesket. Dette er uunværlige byggeklosser som kroppen daglig forbruker og som kontinuerlig må tilføres dersom man vil ta vare på, eller forbedre, sin fysiske og/eller psykiske helse. Kroppens milliarder av celler har små åpninger i sine cellemembraner som kalles ionekanaler. Her slipper bare mineraler i en ionisert form inn. Uorganiske og ikke-ioniserte mineraler i form av piller, pulver, kapsler eller rene kolloider er relativt unyttige for kroppen som trenger tilskudd av mineraler i en ionisert form.

Måling & kartlegging av elektromagnetisk (emf) stråling

Enhver levende organisme; mennske, dyr eller plante, er bygd opp av celler (satt sammen av grunnstoff) som fødes, lever og reproduserer seg takket være en perfekt elektrokjemisk balanse. Høye EMF verdier i kroppens ytre miljø forstyrrer cellenes biologisk balanse og har innvirkning på din fysiske og psykiske helse.  EMF er både lydløs, usynlig og luktfri, men likevel degenererende og ødeleggende for kroppen, med potensial til å ødelegge både livskvalitet og helse. I Norge forsvarer Statens Strålevern verdens høyeste EMF grenseverdier.

Produktgalleri

Her kan du lese mer om følgende temaer

Ioniserte kolloidale mineraler/grunnstoffer.

Et grunnstoff er et naturlig stoff med bare én type atomer. Grunnstoff kan opptre både i gass og fast form. De faste uorganiske grunnstoffene kalles mineraler. Jordkloden vår, med alt som finnes på den, inklusiv oss mennsker, består utelukkende av grunnstoffer. Det finnes i overkant av 90 ulike naturlige grunnstoffer hvorav mennesket består av milliarder av celler satt sammen av 60 grunnstoff. Hver dag forbruker kroppen grunnstoff, og hver dag må disse tilføres kroppen gjennom mat og drikke.

Ideelt sett skal plantene ta mineraler opp av jorden via sine røtter, og i denne prosessen ionisere mineralene slik at de blir biotilgjengelige/opptakelige for mennesker og dyr som spiser dem. De som er så heldige å ha tilgang til grunnvann får også på den måten i seg nødvendige mineraler.

Maten vi spiser her i den vestlige verden inneholder av ulike årsaker i dag svært lite mineraler samtidig som livet vi lever gjør at vi forbruker mineraler i høyt tempo. Dette er en uheldig kombinasjon som i bunn og grunn gjør oss både feilernært og underernært. Vi har derfor et skrikende behov for tilskudd av cellenæring, spesielt mineraler som kroppen ikke kan produsere selv. Det finnes mange som hevder et ”sykdom” i bunn og grunn egentlig ikke er annet enn mineralmangel.

Hver eneste celle i kroppen har små portaler/døråpninger som kalles ionekanaler. Et ion er et at grunnstoff som enten har fått tilført eller fratatt elektroner og på den måten fått en elektrisk ladning. Det er bare grunnstoffer/mineraler i en ionisert form som kan passere gjennom celleveggenes ionekanaler og komme seg inn i cellekjernen hvor de forbrukes. Kroppen selv har liten evne til å ionisere mineraler, så den mest effektive måten å få tilført slik sårt tiltrengt næring til cellene er å levere mineralene ferdig ioniseret til kroppen.